Få dreisen på feriepengeutbetalingen

Det kan være vanskelig å forstå seg på feriepengeutbetalingen, både for arbeidsgivere og medarbeidere. Men fortvil ikke. Vi gir deg nyttig informasjon om feriepenger, og viser hvordan du enkelt og problemfritt kan kjøre feriepenger til medarbeiderne dine i Norlønn. 

Først og fremst – hvordan fungerer egentlig dette med feriepenger?

Feriepengene utgjør en prosentdel av lønnen og blir opptjent over et kalenderår. Denne prosentdelen ligger mellom 10,2 % og 14,3 %, alt etter hvor gammel man er og hvor lang ferie man har rett på. Feriepengene blir ikke utbetalt før året etter de er opptjent. Det vil si at de feriepengene du får utbetalt i år, ble opptjent i fjor. 

Feriepengene blir utbetalt i stedet for lønn når medarbeideren tar ut ferie. I Ferielovens §11 står det at feriepengene skal utbetales siste lønningsdag før ferien blir avviklet, men mange bedrifter velger likevel å betale ut feriepengene i en av sommermånedene, siden mange medarbeidere tar ut mesteparten av ferien sin her.

Er feriepengene skattefrie? 

En veldig vanlig misforståelse er at feriepengene er skattefrie, men dette stemmer ikke helt. Utbetalte feriepenger er trekkfrie, men ikke skattefrie. I stedet for at det blir trukket skatt av feriepengene, blir det lagt et forskuddstrekk på lønnen i årets øvrige måneder. Derfor kan det virke som feriepengene er skattefrie, selv om man egentlig har skattet av dem gjennom hele året.

Unntaket til denne regelen er dersom feriepengene blir utbetalt samme år som de er opptjent. Dette kan for eksempel være hvis en medarbeider slutter og får utbetalt feriepengene sine. Da skal det trekkes skatt av disse på samme måte som annen skattepliktig inntekt.

Slik kjører du feriepenger i Norlønn

Det kan være vanskelig å holde styr på alt som har med feriepengeutbetaling å gjøre når man skal stå for den selv. I Norlønn har vi lyst til å gjøre det så enkelt og ukomplisert som mulig, og derfor har vi laget to alternativer til hvordan du kan kjøre feriepenger i lønnssystemet vårt. På den måten kan du velge den framgangsmåten som passer best for deg og bedriften din. 

1. Legg til feriepengene manuelt 

Det ene alternativet er at du selv legger feriepengene til i lønnsberegningen til medarbeiderne dine. Dette gjør du ved å trykke på menypunktet ´Lønnsberegning´ og deretter på feltet der det står ’Feriepenger’.

Her kan du fylle inn de trekkfrie feriepengene til medarbeideren din, samt eventuelle trekkpliktige feriepenger. Du kan også legge til lønnstrekk, dersom medarbeideren skal trekkes i lønn den måneden feriepengene blir utbetalt. 

2. La Norlønn gjøre jobben for deg

Hvis du synes det er tungvint å skulle legge til feriepengene manuelt, kan du velge å la Norlønn ta seg av feriepengeutbetalingen for deg. Dette gjør du ved å trykke på ’Firma’-knappen i menyen og deretter ’Oppsett’. Her kan du velge hvilken sommermåned du vil kjøre feriepenger til medarbeiderne dine. Hvis du f.eks. velger juni måned, vil allerede opptjente feriepenger bli lagt til i lønnsberegningen og et trekk i lønnen blir inkludert automatisk.

For at dette skal fungere med en gang du begynner å bruke Norlønn, er det viktig at du har opprettet en startsaldo med eventuelle opptjente feriepenger hos medarbeideren. Norlønn inkluderer automatisk feriepengene som er opprettet i en startsaldo, på samme måte som at det blir beregnet feriepenger av all lønn som allerede er kjørt i lønnssystemet.

Hvis det skal trekkes ytterligere i en medarbeiders lønn, f.eks. ved 5 ukers ferie, kan du legge det til under ’Feriepenger’-punktet under ’Lønnsberegning’ i menyen.

Du kan enkelt slå av den automatiske feriepengeutbetalingen for én eller flere av medarbeiderne dine, dersom det skulle være behov for det. Dette gjør du ved å trykke på menypunktet ’Medarbeider’, velge den aktuelle medarbeideren og deretter trykke på ’Skatt’. Her kan du hake av for “Unntatt fra feriepengeutbetaling”. Dersom du velger å gjøre dette, skal du legge til feriepengene manuelt, som vist i punkt 1 over. 

Kategori

Feriepenger

Tags:

Lønnskjøring Feriepengeutbetaling Veiledning