Forstå lønnslippen fra A til Å

Norlønn gir dine medarbeidere tilgang til sin egen nettbaserte portal, hvor de raskt, trygt og enkelt kan hente ut sine lønnsslipper. Her ser du hvordan lønnsslippen i vårt lønnssystem typisk ser ut, og en gjennomgang av de vanligste lønnsartene på lønnsslippen.

Lønnslippene til dine medarbeidere inneholder personlige opplysninger som ikke må komme på avveie. Derfor sender ikke Norlønn ut lønnslippene via e-post. Istedenfor tilbyr vi en sikker portalbasert løsning, hvor det kun er den ansatte som får adgang til sin lønnsslipp. 

Din medarbeiders lønnsslipp – alt samlet på ett trygt sted

Via portalen kan de ansatte hente ut alle registrerte lønnsslipper og rapporter, i tillegg til å se registret informasjon om seg selv. På denne måten kan medarbeideren sikre seg at personlige opplysninger er riktig registret i lønnssystemet og få en enkel oversikt over sine lønnssedler.

Slik oppfyller også du som arbeidsgiver din plikt til å la arbeidstakeren ha innsyn i hvilken informasjon du har registrert på medarbeideren i lønnssystemet.

Slik får medarbeiderne tilgang til portalen

Når en medarbeider blir registrert i Norlønns lønnssystem, velger arbeidsgiveren et brukernavn til den ansatte. Brukernavnet kan for eksempel være ansatte sin e-postadresse. Deretter mottar den registrerte medarbeideren en e-post fra arbeidsgiveren med brukernavnet og et midlertidig passord.

Medarbeideren logger seg inn med det midlertidige passordet og får så beskjed om å lage sitt personlige passord til fremtidig innlogging. Medarbeiderne kan også velge å motta en e-post når en ny lønnsslipp er tilgjengelig i portalen.

Hvis medarbeideren skulle glemme sitt personlige passord eller brukernavn, må arbeidsgiveren kontaktes. Da blir et nytt midlertidig passord og/eller brukernavnet tilsendt via e-post.

Slik leser du lønnsslippen – en oversikt

I vårt lønnssystem finnes det flere ulike lønnsarter. Derfor kan lønnsslippene til dine medarbeidere se forskjellige ut.

Norlønn viser deg hvordan lønnslippen typisk vil se ut for en medarbeider med fastlønn. Her forklarer vi også hva de vanligste lønnsartene som kan stå oppført på lønnsslippen betyr.

Elektronisk kommunikasjon

Dette er en lønnsart av typen naturytelser. Naturytelser, også kalt frynsegoder, er goder som arbeidstakeren mottar av arbeidsgiveren. Eksempel på dette er elektrisk kommunikasjon, altså gratis telefon og/eller internett.

Alle fordeler en arbeidstaker får er skattepliktig. Derfor må arbeidsgiver ta med verdien av skattepliktige naturytelser i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk. Som du kan se er beløpet merket med en stjerne. Det betyr at beløpet ikke er regnet med i utbetalt lønn.

Kilometergodtgjørelse – trekkpliktig versus standard sats

Om du bruker din egen bil på jobb, er det vanlig å få betalt kilometergodtgjørelse av din arbeidsgiver.

Hvis arbeidsgiveren din betaler ut kilometergodtgjørelse etter statens stats per 01.01.2019, er den på 4.03 kroner per kilometer. Men kun 3,50 kroner av denne satsen utbetales trekkfritt. Som du kan se på lønnsslippen, vil dette si at differansen på 0,53 kilometer er trekkpliktig. 

Pensjonspremie arbeidsgiverbetalt

Alle bedrifter med minst én ansatt er pålagt å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Denne lønnsarten kan for eksempel være obligatorisk tjenestepensjon, som vil si at arbeidsgiver betaler et prosentinnskudd av lønnen.

Betalingen går så til arbeidstakerens pensjonskonto. Som stjernen ved siden av beløpet viser, er ikke denne lønnsarten en del av utbetalt lønn.

Skatt via tabelltrekk

Om lønnen din har tabelltrekk eller prosenttrekk avhenger av ditt skattekort. Merk at noen ytelser kan også trekkes etter prosent, selv om du har skattetabell. Eksempel på dette er bonus som er opptjent over en vesentlig lengre tidsperiode enn lønnsbeløpet.

Til utbetaling

Dette er summen vi alle leter etter når vi åpner lønnsslippen. Det er altså hva du vil få utbetalt som lønn, etter skattetrekk og eventuelt andre fratrekk. Denne summer blir også kalt nettolønn. Med andre ord beløpet du vil se på bankkontoen din på lønningsdagen. 

Bruttolønn

Bruttolønn er den lønnen du mottar før skatt. 

Feriepengegrunnlag og feriepenger

Hvor mye du får utbetalt i feriepenger er avhengig av hvor mye du tjente året før. Feriepengegrunnlaget viser lønnen du har opptjent denne perioden og hittil i år. Summen består av godtgjørelser for arbeid (arbeidsvederlaget). Feriepengene du får utbetalt trekkfritt, utgjør i utgangspunktet minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget.

Rekken «Feriepenger» viser hva du har opptjent i feriepenger i denne perioden og hittil i år. Dette er feriepenger som du vil få utbetalt trekkfritt neste inntektsår.

Er du medarbeider?

Så logg inn her: Logg inn

Kategori

Lønnsadministrasjon

Tags:

Lønnsslipp Lønnsguide

Andre interessante artikler

Artikkel

Så enkelt er det å skifte lønnsprogram

Skift av lønnsprogram Lønnskjøring Lønnsguide

Å skulle skifte lønnsprogram kan virke som en tidkrevende og vanskelig prosess for mange. Men, det trenger verken å ta lang tid eller å lage surr i bedriften din sitt regnskap. 

Artikkel

Opprett bedriften din i Norlønn

Oprettelse av bedrift Lønnsguide

Det krever nesten ingenting av deg å opprette bedriften din i Norlønn. Så snart du har aktivert kontoen din hos oss, vil du finne bedriftsopplysningene dine i systemet. Dermed trenger du ikke fylle ut alle opplysningene igjen.

Men du har også muligheten til å knytte flere firmaer til kontoen din eller endre bedriftsopplysningene på siden din. Her viser vi deg hvordan.

Artikkel

Slik opretter du en konto hos Norlønn - steg for steg

Lønnskjøring Lønnsguide Opprettelse av konto

Som kunde hos Norlønn vil du enkelt, rimelig og sikkert kunne ta deg av lønnskjøringen til medarbeiderne dine selv. Du kan enten velge å prøve lønnssystemet gratis i 30 dager, eller opprette deg som kunde med en gang. Her viser vi deg hvordan du oppretter en konto hos Norlønn – steg for steg.

Artikkel

Slik blir du klar til den første lønnskjøringen

Lønnsguide Lønnskjøring

Med Norlønn får du et brukervennlig, raskt og sikkert lønnssystem, som gjør det lett for deg å kjøre lønn til medarbeiderne dine. Men før du setter i gang med den første lønnskjøringen, har vi noen nyttige tips som vil gjøre den enda enklere.  

Artikkel

Ta lønnskjøringen i egne hender

Lønnsguide Lønnskjøring

Du kjenner deg sikkert igjen i at lønnskjøring kan være en tidstyv. Med Norlønn får du muligheten til å beregne lønnen til medarbeiderne dine selv. På den måten sparer du både tid og penger, og samtidig sørger vi for at du alltid oppfyller kravene til myndighetene.