Korreksjon av lønnsslipp

Kjenner du deg igjen i situasjonen hvor lønnen er kjørt, og alt er klappet og klart for lønnsutbetaling, men plutselig kommer det beskjed om at en medarbeider skulle ha en bonus med i utbetalingen? Eller at du oppdager at det er benyttet feil timelønnssats for en periode?

I Norlønn kan du enkelt korrigere en eller flere perioder slik at medarbeideren får den lønnen de skal ha, og det samtidig rapporteres riktige tall i A-meldingen. Vi tilbyr følgende korreksjonsmuligheter, dersom du oppdager en feil eller mangel i en tidligere lønnskjøring:

Mulighet 1: Korrigering av sist kjørte lønnsperiode hvor lønnen ikke enda er utbetalt

Opprett en korreksjon på en medarbeider, hvor korreksjonsdifferansen legger seg i den korrigerte perioden og det dannes en ny lønnsslipp for medarbeideren for denne perioden.

Steg 1: Klikk på korreksjonsknappen i den menyen som skal korrigeres

Steg 2: Huk av for 'Lag ny lønnsslipp for perioden'

Ved valg av den sist kjørte lønnsperioden, vil alternativet 'Lag ny lønnsslipp for perioden' dukke opp. Huk av for denne, og klikk på 'Velg'.


Velger du ikke å huke av her, vil eventuelle korreksjoner skape en korreksjonsdifferanse som legges på neste lønnsperiode som skal kjøres i systemet (se korreksjonsmulighet 2). Det dannes dermed ikke en ny lønnsslipp for perioden, men medarbeideren vil se korreksjonen på den neste lønnsslippen de mottar.

Steg 3: Gjennomfør korreksjon og bokfør ny lønnsslippI eksemplet har det blitt glemt en bonus på 10 000 kr. Denne blir lagt til beregning ved å legge inn 10 000 kr i bonus-feltet, og klikke 'Lagre' og bekrefte korreksjonen.

Deretter vil du se at korreksjonsdifferansen vises på den korrigerte perioden. Ved å klikke på knappen 'Test lønnsslipp' vil du få se hvordan korreksjonen vil fremgå for medarbeideren. Når denne er kontrollert, er neste steg å klikke 'Bokfør ny lønnsslipp'. Etter bokføringen vil medarbeideren få beskjed om at en ny lønnsslipp er tilgjengelig.

Etter bokføringen vil alle rapporter oppdateres med endringen. Dette inkluderer bankbilag, regnskapsbilag og lønnsrapporter. Ved slutten av måneden vil det også dannes en ny faktura fra Norlønn, for korrigerte lønnsslipper som er dannet.

Slik kan en korreksjonslønnsslipp se ut:Merk deg at for alle typer korreksjoner vil endringer til en lønnsperiode rapporteres til Altinn i den faktisk korrigerte perioden. Det vil si, at i eksempelet vil bonusen bli inkludert i A-meldingen ved innsending av A-meldingen for april-perioden.

Se også en videoveiledning om korreksjon av en lønnsslipp her.

Mulighet 2: Korrigering av tidligere lønnsperiode(r) hvor lønnen er utbetalt

Opprett korreksjon på en eller flere perioder, hvor korreksjonsdifferansen legger seg på den neste lønnsperioden som skal kjøres i systemet.

Et eksempel: I mars 2019 korrigeres perioden januar 2019, ettersom en bonus ble glemt utbetalt til en medarbeider. Etter lønnskjøring vil medarbeideren se at utbetalt lønn for mars 2019 inneholder lønnen for mars 2019, pluss den glemte bonusen fra januar.

Fremgangsmåte: Klikk på knappen korreksjon i den menyen hvor endringen skal gjennomføres.

 

Velg en eller flere perioder, og klikk på 'Velg'. Merk deg at om muligheten for å huke av for 'Lag ny lønnsslipp for perioden' dukker opp, skal det ikke hukes av for dette alternativet (se eventuelt mulighet 1 for korreksjoner).

Du kan etter lagring av endringen se at det skapes en korreksjonsdifferanse, som legger seg på den neste lønnsperioden som er tilgjengelig for lønnskjøring i systemet.

Dette vil si at endringen viser seg på lønnsrapportene for den neste lønnsperioden, og ikke i de korrigerte periodene. Etter korreksjonen er lagret kan A-meldingen for periodene sendes inn på nytt, for å rapportere endringen til Altinn.