Korreksjon av lønnsslipp

Lønnen er kjørt, og alt er klappet og klart for lønnsutbetaling. Men plutselig får du beskjed om at en medarbeider skulle ha en bonus med i utbetalingen. Eller så oppdager du at det er brukt feil timelønnssats for en periode. Hva gjør du da? Vi viser deg hvordan du korrigerer i Norlønn. 

I Norlønn kan du enkelt korrigere en eller flere perioder, slik at medarbeiderne dine får den lønnen de skal ha og det blir rapportert riktige tall i a-meldingen.

Vi har to korresjonsmuligheter hvis du oppdager en feil eller mangel i en tidligere lønnskjøring: 

Mulighet 1: Korrigering av sist kjørte lønnsperiode når lønnen ikke har blitt utbetalt ennå

I Norlønn kan du opprette en korreksjon på en medarbeider, hvor korreksjonsdifferansen legger seg i den korrigerte perioden og det dannes en ny lønnsslipp for medarbeideren for denne perioden.

Steg 1: Klikk på korreksjonsknappen i den menyen som skal korrigeres

Steg 2: Velg korreksjonsperiode og hak av for 'Lag ny lønnsslipp for perioden'

Når du har trykket på 'Korreksjon', dukker det opp et vindu hvor du skal velge hvilken periode du vil korrigere. Når du velger den sist kjørte lønnsperioden, vil alternativet 'Lag ny lønnsslipp for perioden' dukke opp. Hak av for denne, og klikk på 'Velg'.

 

Velger du å ikke hake av her, vil korreksjonen skape en korreksjonsdifferanse som legges på neste lønnsperiode som skal kjøres i systemet (se korreksjonsmulighet 2). Det dannes dermed ikke en ny lønnsslipp for perioden, men medarbeideren vil se korreksjonen på den neste lønnsslippen de mottar.

Steg 3: Gjennomfør korreksjon og bokfør ny lønnsslippI eksemplet har det blitt glemt en bonus på 10 000 kr. Når du har valgt korreksjonsperiode og at det skal lages ny lønnsslipp for perioden, skal du legge inn 10 000 kr i bonus-feltet, og klikke 'Lagre' og bekrefte korreksjonen.

Deretter vil du se at korreksjonsdifferansen vises på den korrigerte perioden. Ved å klikke på knappen 'Test lønnsslipp' kan du se hvordan korreksjonen ser ut på medarbeiderens lønnsslipp. Når denne er kontrollert, er neste steg å klikke 'Bokfør ny lønnsslipp'. Etter bokføringen vil medarbeideren få beskjed om at en ny lønnsslipp er tilgjengelig.

Etter bokføringen vil alle rapporter oppdateres med endringen. Dette inkluderer bankbilag, regnskapsbilag og lønnsrapporter. Ved slutten av måneden vil det også dannes en ny faktura fra Norlønn for den nye bokførte lønnsslippen. 

Slik kan en korreksjonslønnsslipp se ut:Husk at du alltid må sende inn en ny a-melding for den korrigerte perioden. Denne vil da være oppdatert med de nye opplysningene. I eksempelet vårt over vil det si at bonusen blir inkludert når du sender inn en ny a-melding for april-perioden.

Se også en videoveiledning til korreksjon av lønnsslipp her.

Mulighet 2: Korrigering av tidligere lønnsperiode(r) hvor lønnen allerede er utbetalt

Korreksjonsmulighet 2 er å opprette en korreksjon på en eller flere perioder, hvor korreksjonsdifferansen legger seg på den neste lønnsperioden som skal kjøres i systemet.

La oss vise det med et nytt eksempel: Du er i lønnskjøringsperiode mars 2019, og finner ut at du må korrigere perioden januar 2019, fordi du glemte å utbetale en bonus til en medarbeider. Etter lønnskjøringen vil medarbeideren se at utbetalt lønn for mars 2019 inneholder lønnen for mars 2019, pluss den glemte bonusen fra januar.

Slik gjør du det: Klikk på knappen korreksjon i den menyen hvor endringen skal gjennomføres.

 

Velg en eller flere perioder, og legg til det eller de beløpene du skal rette. I eksempelet vårt er det bare bonusen du skal legge til. Men hvis du skal rette flere felter i en periode, må du huske å trykke 'Korreksjon' og velge periode for hvert menypunkt du skal endre. 

Etter lagring av endringen, kan du se at det blir dannet en korreksjonsdifferanse som legger seg på den neste lønnskjøringsperioden i systemet.

Dette vil si at endringen viser seg på lønnsrapportene for den neste lønnskjøringsperioden, og ikke i selve de korrigerte periodene. Når du har lagret korreksjonen, skal du sende inn a-meldingen for periodene på nytt. Da blir rapporteringen til Altinn oppdatert med endringene du har gjort. 

 

Kategori

Tags:

Korreksjon Bokfør ny lønnsslipp Veiledning