Korreksjoner i Norlønn

Alle kan gjøre feil. Og når du skal håndtere lønnen til medarbeiderne dine, er det viktig å kunne rette feil i lønnssystemet uten at det gir deg hodebry. Vi viser deg hvordan du enkelt og greit kan lage korreksjoner i Norlønn.   

Du kan korrigere de fleste opplysningene du legger inn i Norlønn, enten det er medarbeiderens skatteforhold, lønnsdata eller startsaldo. Noen ganger er det også nødvendig å rette lønn som allerede er kjørt. Les mer om korreksjon av lønnsslipp her.    

Det er ikke innviklet å rette en feil i systemet. Og det er faktisk langt på vei den samme fremgangsmåten uansett hvor stor eller liten feilen er.  

 

Dette kan du korrigere

I Norlønn har du mulighet til å korrigere de opplysningene du har lagt inn under ‘Medarbeider’ og ‘Lønnsberegning’ i menyen til venstre. Det vil si den informasjonen som påvirker lønnskjøringen i systemet. 

I tillegg kan du velge om du vil korrigere én eller flere perioder. På denne måten kan du f. eks. enkelt legge til overtid hos en medarbeider som du glemte å få med når du kjørte lønn i februar, men du kan også endre skattetrekket fra prosenttrekk til tabelltrekk fra januar og frem til den inneværende perioden.   

Vi kan ta utgangspunkt i disse eksemplene når vi ser nærmere på hvordan du kan lage korreksjoner i Norlønn. 

Hvordan korrigere én periode

Det første du må gjøre når du skal lage en korreksjon i Norlønn er å starte der feilen ligger. Det vil si at du i det første eksempelet skal gå inn under ‘Lønnsberegning’ til venstre og finne menypunktet ‘Overtid’.

I bunnen av denne siden ligger det en rekke knapper, blant annet en som heter ‘Korreksjon’. Den trykker du på, og nå får du opp et vindu hvor du kan velge hvilken periode du vil korrigere. I dette tilfellet skal du velge fra februar til februar, da det er i denne ene måneden du skal rette en feil.

Nå kommer du tilbake til ‘Overtid’-siden. Her skriver du inn den overtiden medarbeideren hadde i februar måned, trykker ‘Lagre’ og ‘Lagre’ igjen for å bekrefte korreksjonen. Nå er medarbeiderens overtid i februar lagt riktig inn i systemet.

Hvordan korrigere flere perioder

I det andre eksempelet skal du rette en feil som går over flere perioder i systemet. Men det gjør det heldigvis ikke mer innviklet.

Her er det medarbeiderens skatteopplysninger som skal korrigeres. Da må du først gå inn under ‘Medarbeider’ og finne menypunktet ‘Skatt’. Her trykker du på ‘Korreksjon’-knappen i bunnen, og kommer til siden hvor du skal velge hvilke perioder som skal korrigeres. I dette tilfellet velger du fra januar til den inneværende perioden.

Nå kommer du tilbake til oversikten over medarbeiderens skatteopplysninger. Her legger du inn tabellkoden i feltet ‘Skattetabellkode’, og når du har trykket ‘Lagre’ og ‘Lagre’ igjen er korreksjonen gjennomført.

Når kommer korreksjonen med i lønnsberegningen?

De korreksjonene du gjennomfører i lønnssystemet blir tatt med i den neste lønnskjøringsperioden. Det vil si at hvis du retter en feil mens du er i mars måned, vil korreksjonsdifferansen først komme med på lønnskjøringen i april.

Du vil kunne se hvordan lønnslippen for den neste måneden kommer til å se ut under ‘Lønnsberegning’ så snart du har lagret korreksjonen i systemet.

Husk å sende inn en ny a-melding

Etter at du har gjort de nødvendige korreksjonene og alt ser riktig ut i lønnsberegningen, er det viktig at du husker å sende inn en ny a-melding for alle de korrigerte periodene.

Den nye a-meldingen overskriver den gamle, og derfor kan du være helt sikker på at du har sendt inn riktig informasjon til myndighetene – også etter en korreksjon.

 

Kategori

Tags:

Korreksjon A-melding Korreksjonsdifferanse Veiledning