I 2018 skal du være klar til å overholde EUs personvernforordning

Alle bedrifter har et arbeid å gjøre når den nye personvernforordningen trer i kraft. Det finnes neppe en virksomhet i Norge som er helt klar til å overholde kravene uten å gjøre visse endringer. 

Her er tre av hovedpunktene i den nye personvernforordningen. 

  • Du skal ha streng kontroll på hvor bedriften oppbevarer persondata og hvordan de blir brukt. 
  • Du skal ha dataforvaltningsverktøyer på plass, som gir datatransparens - det vil si loggfører endringer og kan rapportere om håndteringen av personopplysningene. 
  • Du skal ha datapolitikker - og prosesser på plass, som kan gi personene (som du oppbevarer data om) kontroll over personopplysningene sine. 
mand-kvinde-loensystem-loenbehandling

Norlønn hjelper deg med å bli klar

De fem vanligste utfordringene

  • Manglende overblikk over all behandling av personopplysninger
  • Manglende vurdering av hvilke personopplysninger bedriften oppbevarer og tilhørende dokumentasjon for disse data 
  • Manglende rutiner og prosedyrer 
  • Manglende utarbeidelse av databehandleravtale 
  • Overførsel av personopplyusninger til tredjeland uten lovgrunnlag 

Fortvil ikke - du får hjelp fra lønnssystemet ditt

En av de viktigste oppgavene våre er å gjøre det enkelt for deg å overholde den nye personvernforordningen, når det gjelder de dataene du håndterer i lønnsbehandlingen din i Norlønn. 

Vi hjelper deg med å oppfylle kravene: 

Nye dokumentasjonskrav der du skal ha kontroll på persondata 

Vi skal sikre hvor og hvilke personopplysninger du oppbevarer, hvem soom har tilgang til disse, og ikke mindst gi deg muligheten for å få innsikt i historikken. Det er viktig å kunne dokumentere disse opplysningene og arbeidsgangen knyttet til håndteringen av persondataene. Alle disse dokumentasjonskravene sørger vi for at du kan leve opp til fra mai 2018. 

Ny databehandleravtale 

Den nye databehandleravtalen kommer til å ligge klar i Norlønn fra personvernforordningen trer i kraft. Det betyr at det vil være et klart avtalegrunnlag mellom oss og deg som bedrift. 

Dersom du administrerer lønn for andre gjennom Norlønn, betyr det også at du har mulighet til å sikre deg et korrekt avtalegrunnlag med kundene dine, hvor databehandleravtalen vil utgjøre et supplement til kontrakten din med kunden. 

Retten til å bli glemt 

Personen med registrert persondata har rett til å få personopplysningene om seg selv slettet av den dataansvarlige. Vi sørger også for at dette er mulig i Norlønn. 

Få en gratis administratortilgang til Norlønn

Hvis du administrerer lønn for andre, som revisor eller lønnansvarlig, er det ekstra viktig at du oppretter en administratortilgang, hvis du ikke har en ellerede. Det betyder at du har kontroll på arbeidsgangen din, og til enhver tid kan dokumentere og gi kundene din innsikt i lønnsbehandlingen.

Opret en administrator her

Kategori

Personvernforordning - GDPR

Tags:

GDPR Personvernforordning Dataportabilitet Datapolitikk Persondata Databehandleravtale