Registrer arbeidsforhold på firmaets virksomhetsnummer

Arbeidsforhold skal registreres på både organisasjonsnummer og virksomhetsnummer i a-meldingen. Her kan du lese litt om forskjellen mellom dem, og hvordan du legger til ett eller flere virksomhetsnummer i Norlønn.

 

Som bedriftseier er det mange ting du skal huske på – mange registreringer, rapporteringer og forskjellige numre å holde styr på. Noen ganger er det vanskelig å holde tunga rett i munnen.

Det er ikke minst tilfellet når man skal skille mellom organisasjonsnummer og virksomhetsnummer. Derfor starter vi med en oversikt over hvilke numre firmaet ditt har og når du skal bruke dem. For hva er egentlig forskjellen mellom organisasjonsnummer og virksomhetsnummer?

Organisasjonsnummer

Når du oppretter et firma får du alltid to eller flere organisasjonsnumre som skal brukes i forskjellige sammenhenger. Det er organisasjonsnummeret for opplysningspliktig/hovedenhet og organisasjonsnummeret for virksomheten/underenheten.

Organisasjonsnummer for opplysningspliktig blir også kalt juridisk organisasjonsnummer, organisasjonsnummer for foretaket eller bare organisasjonsnummer. I Norlønn har vi valgt å bruke det siste for å gjøre det enkelt.

Organisasjonsnummeret er det du skal bruke i møtet med omverdenen. Det er altså det du skriver på hjemmesiden, opplyser til kundene og setter på alle forretningsdokumentene. Dette nummeret har du bare ett av.

Virksomhetsnummer

Organisasjonsnummer for virksomheten omtales også som organisasjonsnummer for underenhet eller bare virksomhetsnummer, som vi også har valgt å kalle det i lønnssystemet. Dette har du enten ett eller flere av, avhengig av om du har én eller flere underenheter i firmaet ditt.

Virksomhetsnummeret blir oftest brukt til å skille mellom flere avdelinger innad i et firma. Derfor har du kanskje ikke tenkt så mye over dette nummeret, og spesielt ikke hvis du kun har én avdeling.

Men Skatteetaten krever at du registrerer arbeidsforhold på både organisasjonsnummer og virksomhetsnummer når du rapporterer til dem – uavhengig av om du har underenheter eller ei. Under viser vi deg hvordan du gjør det i Norlønn.  

Slik registrerer du virksomhetsnummeret i Norlønn

Du skal registrere både organisasjonsnummeret og virksomhetsnummeret under Firma og menypunktet ‘Oppsett’ i Norlønn. Firmaets organisasjonsnummer registrerer du i feltet ‘Organisasjonsnr.’ og virksomhetsnummeret legger du inn i feltet ‘Virksomhetsnr.’. Du kan finne en oversikt over numrene til firmaet ditt på Brønnøysundregistrenes sider.

Det er obligatorisk å utfylle begge feltene, og medarbeiderne dine blir automatisk tilknyttet det virksomhetsnummeret du taster inn her.

Dette er alt du trenger å gjøre for å knytte medarbeiderne dine til firmaets virksomhetsnummer i a-meldingene fremover. 

Hvis du har flere virksomhetsnummer

Det kan være du har flere underenheter, og dermed skal registrere flere virksomhetsnummer i systemet. Da skal du bruke menypunktet ‘Ekstra underenhet’ i Firma-menyen.

Her finner du allerede en underenhet med det virksomhetsnummeret du registrerte under firmaoppsettet. For å legge til flere trykker du på ‘Ny’ og legger inn opplysningene om den nye avdelingen.  

Når du har gjort det, skal du knytte de medarbeiderne det gjelder til den nye underenheten. Det gjør du ved å gå inn under Medarbeider og menypunktet ‘Skatt’. I det siste feltet kan du velge hvilken underenhet medarbeideren skal registreres på, og deretter trykker du ‘Lagre’.

Systemet regner automatisk ut arbeidsgiveravgiften for underenhetene. Det gjelder også hvis de har forskjellige kommunenummer.

Dersom medarbeideren skal registreres på et nytt virksomhetsnummer

Hvis du har flere underenheter, kan du stå i den situasjonen at du må flytte en medarbeider fra ett virksomhetsnummer til et annet. Dette blir faktisk registrert som et nytt arbeidsforhold i a-meldingen.

Du må derfor registrere medarbeideren som fratrådt under Medarbeider og ‘Ansettelse og fratredelse’ for å bytte virksomhetsnummer. Når du har gjort det kan du bruke ‘Ansett på nytt’-knappen, gi medarbeideren et nytt medarbeidernummer og en ny startdato. Til slutt skal du registrere den riktige underenheten under menypunktet ‘Skatt’ og trykke ‘Lagre’.

 

Følger du fremgangsmåtene over, kan du være sikker på at innrapporteringen av arbeidsforhold på både organisasjonsnummer og virksomhetsnummer blir riktig.