Registrer medarbeidernes startsaldo i Norlønn

Du har bestemt deg for å bytte lønnssystem, og setter i gang med å opprette en ny konto. Men så kommer du på at du gjerne vil ha med deg noen opplysninger inn i det nye systemet, som er relevante for det inneværende året. Det er her startsaldoen kommer inn i bildet.

For det er jo fint å kunne se hvor mye medarbeideren har tjent og betalt i skatt hittil i år. Og hva skjer egentlig med de opptjente feriepengene?

Startsaldoen gir deg det datagrunnlaget du trenger før du skal kjøre din første lønn i det nye lønnssystemet. Det er helt valgfritt om du vil legge inn startsaldoen i Norlønn, men det er flere fordeler ved å gjøre det.

Hva er startsaldo?

Så snart du kjører lønn for en medarbeider, blir det registrert betydningsfull data på vedkommende. Det er for eksempel feriepengegrunnlag, hvor mye medarbeideren har tjent hittil i år, og hvor mye han eller hun har betalt i skatt.

Det er dette som utgjør medarbeiderens startsaldo. Det er altså fortidig lønnsdata som er relevant for det inneværende året.

Derfor er det lurt å legge inn startsaldo

Startsaldoen gir deg som arbeidsgiver en stor fordel. Så snart du registrerer startsaldoen til medarbeiderne dine, blir viktig informasjon for det gjeldende inntekståret samlet i Norlønn.

I tillegg gir startsaldoen medarbeiderne dine nyttig informasjon, da de kan se på lønnsslippen hvor mye de har fått i lønn hittil i år og hvor mye de kommer til å få utbetalt i feriepenger – selv om disse opplysningene ligger forut for bruken av systemet.

Startsaldoen gir altså både deg og medarbeiderne dine den oversikten dere trenger.

Sånn registrerer du startsaldo i Norlønn

Det er ganske enkelt å opprette en startsaldo på medarbeiderne dine når du bytter lønnssystem til Norlønn.

Under menyen Medarbeider og menypunktet ‘Startsaldoer’ til venstre finner du de feltene du skal fylle ut. Her skal du taste inn f. eks. bruttolønnen som medarbeideren har opptjent i perioden, feriepengegrunnlaget og hvor mye av inntekten som er prosenttrekkpliktig eller tabelltrekkpliktig.  

Hvilke datoer du skal sette inn i feltene ‘Startdato’ og ‘Sluttdato’ avhenger av hvor lang periode startsaldoen skal dekke. Det kan du se i eksempelet under.

Bli stødig på startsaldo med dette eksempelet

Du har en medarbeider som ble ansatt 01.11.2017. Du vil gjerne skifte til Norlønn og ha første lønnskjøringsperiode i april 2019. Opplysningene om medarbeiderens lønn, feriepengegrunnlag og betalte skatt for november og desember 2017 er ikke relevant, da opplysningene allerede er rapportert inn og feriepengene er utbetalt i det gamle lønnssystemet. Men opplysningene for hele 2018 og for januar til mars 2019 vil du gjerne ha med.

Derfor skal du opprette to startsaldoer på medarbeideren. Den første startsaldoen skal ha startdato 01.01.2018 og sluttdato 31.12.2018. Denne dekker altså hele 2018, og dermed kommer de opptjente feriepengene fra 2018, som skal utbetales i 2019, med i systemet.

Den neste skal ha startdato 01.01.2019 og sluttdato 31.03.2019 slik at feriepengegrunnlaget, hvor mye medarbeideren har tjent hittil i år og hvor mye de har betalt i skatt kommer med på lønnsslippene fremover.

Så snart du har opprettet startsaldoene ligger all relevant data klart i lønnssystemet, og både du og medarbeiderne dine får det overblikket dere trenger fra første lønnskjøringsperiode.

 

Du kan lese mer om å skifte lønnssystem til Norlønn her.

Kategori

Tags:

Bytte lønnsprogram Veiledning Startsaldo Skatt Feriepengeutbetaling