Slik blir du klar til den første lønnskjøringen

Med Norlønn får du et brukervennlig, raskt og sikkert lønnssystem, som gjør det lett for deg å kjøre lønn til medarbeiderne dine. Men før du setter i gang med den første lønnskjøringen, har vi noen nyttige tips som vil gjøre den enda enklere.  

Registrer den første lønnskjøringsperioden 

Før du setter i gang med å opprette medarbeiderne dine i Norlønn, er det en god idé å registrere den første lønnskjøringsperioden i systemet. Så snart du har gjort det, vil du nemlig kunne fylle inn startsaldoen til medarbeiderne dine, slik at opptjente feriepenger og bruttolønn blir registrert og kommer med på den første lønnsslippen.

Du kan registrere lønnskjøringsperioden ved å trykke på 'Lønnskjøring' i menyen til venstre, og deretter ’Perioder’. Her kan du kan fylle inn lønnsperiodens start- og sluttdato og når lønnen skal utbetales. Når du har utfylt disse feltene trykker du på ’Lagre’, og lønnskjøringsperioden er registrert.

Legg inn opplysninger om medarbeiderne dine

Når du har registrert hvilken periode lønnskjøringen gjelder for, er du klar til å legge inn medarbeideropplysningene dine i Norlønn. Dette gjør du ved å trykke på Medarbeider og menypunktet ’Generelt’.

Legg merke til at det er obligatorisk å fylle ut flere av feltene i dette vinduet, blant annet medarbeidernummer, medarbeiderens fulle navn og adresse.

Så snart du har lagt inn disse opplysningene er du klar til å gå videre og registrere medarbeiderens skatteopplysninger. Disse feltene finner du under 'Medarbeider' og punktet ’Skatt’ i menyen.

 

Det siste punktet du skal huske å fylle ut under Medarbeider-menyen er ’Arbeidsforhold’. Her kan du blant annet legge inn medarbeiderens stillingsprosent, arbeidstidsordning og yrkeskode.

Medarbeider-menyen inneholder flere andre punkter som kan være relevante for medarbeideren din, og disse står du fritt til å utfylle.

Men det er bare medarbeideropplysningene, skatteopplysningene og opplysninger om medarbeiderens arbeidsforhold som er obligatoriske for at du skal kunne kjøre lønn i Norlønn.

Registrer medarbeidernes lønnsdata

Når du har lagt inn de relevante opplysningene om medarbeiderne dine gjenstår det bare å legge inn lønnsdataene deres i Norlønn – og så er du klar til å kjøre lønn.

Du registrerer lønnsdataene ved å trykke på ’Lønnsberegning’ i menyen. Her kan du for eksempel fylle inn fast lønn, overtid og faste tillegg, timelønn, og lønnstrekk – kort sagt alle de opplysningene som er relevante for medarbeideren din.

Hvis du har registrert mer enn én medarbeider, kan du finne dem i rullegardinmenyen øverst på siden. Når du har fylt ut lønnsdataene til en medarbeider kan du enkelt gå videre til den neste.

Så snart du har registrert medarbeiderens lønnsdata, kan du se lønnsberegningen i høyre side av vinduet. Lønnsberegningen i Norlønn gir deg spesifikke opplysninger om hvordan systemet har regnet ut lønnen, og gjør det derfor lett for deg å ha kontroll over lønnskjøringen.

Test lønnsberegningen før du kjører lønn 

I Norlønn er vi opptatt av å gi deg et enkelt lønnssystem, som du både vil spare tid og penger på å bruke. Derfor har du også muligheten til å kontrollere lønnsberegningene før du setter i gang med lønnskjøringen for perioden – for på den måten å sikre deg at alt går som det skal.

Dette gjør du ved hente en testlønnsslipp og en testlønnsjournal under menyen ’Rapporter’.

Det er viktig at du bruker denne muligheten til å teste lønnsberegningen før du kjører lønn. Du har nemlig ikke mulighet til å slette en lønnsperiode etter at den er kjørt i systemet.

Dersom uhellet er ute, og du finner en feil etter lønnskjøringen, må du gå inn og korrigere lønnen slik at systemet kan rette det opp i neste lønnsperiode.  

Hvis du har bruk for mer informasjon om hvordan du kan korrigere lønn i Norlønn, finner du det under 'Hjelp', 'FAQ' og 'Lønnskjøring'. Her kan du også se en video om lønnskorreksjon på Norlønn