Lønn og lønnssystemer

Alle har noen ganger lurt på hvor mye naboen eller kompisen fra skoletiden tjener i året, men det er ikke like enkelt som før å vite hvor mye hver enkelt har i lønn. Det har blitt vanskeligere enn før å søke i skattelistene, og dermed lurer man kanskje enda mer enn før. Norge er et land der man legger stor vekt på likhet, og mange oppfatter ulikheter i lønn som grunnleggende urettferdig. Men det er ikke alle som egentlig forstår hvordan lønn og lønningssystemer fungerer. Det er i grunnen forbeholdt dem som jobber med lønn til daglig, det vil si spesialister i større bedrifter og institusjoner, eller kanskje ledere i litt mindre bedrifter.

Hvor mye har nordmenn i lønn?

Det er selvfølgelig fortsatt mulig å få et visst overblikk over hva det går an å tjene. De skattelistene som publiseres i dag er imidlertid litt for ensidige for de fleste, fordi de som regel bare viser hva de aller rikeste tjener. Det kan jo være kjekt å vite hva kjendisene tjener, men ofte er det like interessant å vite hva en kollega eller venn har i lønn.

Det som overrasker mange er at de fleste nordmenn tjener mindre enn 500 000 kroner i året. Gjennomsnittet er noe høyere, faktisk ikke så langt unna 600 000, men det er fordi noen ganske få tjener svært mye og dermed trekker opp snittet dramatisk. De aller fleste i Norge tjener med andre ord en grei, men ikke spesielt imponerende lønn. Menn tjener litt mer enn kvinner gjør, noe som skyldes den typen utdanning og yrker de to kjønn satser på.

Nettopp yrke har veldig mye å si for hvor mye man kan tjene. Gutta i finansbransjen, karikert i TV-serien Exit, tjener som regel over en million i året. Det er en stressende og krevende jobb, men det må man kanskje tåle når gjennomsnittlig lønn nærmer seg 1,2 millioner. Man kan sammenligne med folk som jobber på restaurant, i butikk, eller som vaskehjelp – disse tjener som regel under 400 000 kroner i året, altså bare en tredel. Likevel er det viktig å huske at skillet her er mye større i mange andre land, gjerne 10-gangen eller mer mellom hvitsnipp og lavlønte.

Jobbe med lønn

Ved å jobbe med lønn, vil man skjønne mye mer av de totale kostnadene ved å ansette personale. Det kommer nemlig mange kostnader i tillegg til ren lønn, som gjør at utgiftene til å holde en person i jobb fort kan nærme seg det dobbelte av det man tjener. I tillegg kommer selvfølgelig at stat og kommune tar mye av lønnen til de ansatte i skatt, som gjør at de må ha mye høyere lønn for å holde hodet over vannet.