18 des 2019

Helga Falkum Enerhaug

Online Editor and Customer Supporter

Fra kommunenummer til sonenummer

Sats for arbeidsgiveravgift henger tett sammen med adressen til firmaet ditt. Den nye kommune- og fylkessammenslåingen fører derfor kanskje til mer enn bare nye kommunenummer for deg og firmaet ditt. Vi har gjort overgangen enkel i Norlønn.

Den 1. januar 2020 blir 111 kommuner til 43, og 13 fylker til 6. Det betyr at en rekke kommuner får nye kommunenummer, og av den grunn kan kommune- og fylkessammenslåingen også få følger for deg som arbeidsgiver.

Grunnen til det er at sats for arbeidsgiveravgift er regionalt differensiert i Norge. Det vil si at det er adressen din som bestemmer hvor mye du skal betale i avgift. Dermed kan nye kommunenummer både føre til en endring i rapporteringen og en endring i bunnlinjen.

Men selv om denne endringen påvirker deg og firmaet ditt, får du faktisk mindre å tenke på når du oppretter deg i Norlønn.   

Fra kommunenummer til sonenummer i systemet

I stedet for at du skal huske på ditt nye kommunenummer på 4 siffer, skal du nå bare huske et tall mellom 1 og 5 når du registrerer firmaet ditt i Norlønn.

For det er faktisk ikke firmaets kommunenummer i seg selv som bestemmer hvor mye du skal betale i arbeidsgiveravgift. Kommunene i Norge er plassert i 6 forskjellige soner, og det er sonenummeret Norlønn tar utgangspunkt i når det regner ut sats for arbeidsgiveravgift. 

Sonenummeret velger du i den nye rullegardinmenyen som har fått navnet ‘AGA-sone’ under Firma og menypunktet ‘Oppsett’. Det er alt du trenger å gjøre. Deretter regner Norlønn automatisk ut sats for arbeidsgiveravgift basert på det tallet du registrerer i feltet.

Du finner både nye kommunenummer og sonenummer på Skatteetatens hjemmesider.

Har du underenheter?

Hvis du har flere underenheter i firmaet ditt, må du også huske å velge sonenummer for underenheten. Det gjør du når du oppretter underenheten under ‘Ekstra underenhet’ i Firma-menyen.

Selv om underenhetene hører hjemme i forskjellige soner, er det ikke noe du trenger å tenke på når du skal kjøre lønn. Systemet regner automatisk ut AGA-satsene for de forskjellige enhetene i firmaet ditt.

Ny sats for arbeidsgiveravgift og nytt kontonummer

Flere av kommunene som blir slått sammen har forskjellig sats for arbeidsgiveravgift. Dette trenger du ikke forholde deg til før i 2021. Det er først da de eventuelle endringene i arbeidsgiveravgiften kommer til å tre i kraft.

Det vil si at du har den samme satsen for arbeidsgiveravgiften i 2020 som i 2019, selv om firmaet ditt ligger i en ny kommune.

Arbeidsgiveravgiften skal betales inn til skatteoppkreveren eller kemneren i kommunen din 6 ganger i løpet av et år. Men hvis firmaet ditt får nytt kommunenummer, skal du betale inn til den nye kommunen.

Derfor kommer det også nye kontonummer for innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, og disse vil være på plass i slutten av 2019. Du finner dem på Skatteetatens hjemmeside

Tags:

Lover og regler