17 mar 2020

Helga Falkum Enerhaug

Online Editor and Customer Supporter

Koronatiltakene som kan hjelpe deg og bedriften din

Den 15. mars la regjeringen fram en låne- og garantiordning, som skal hjelpe norske bedrifter med å takle det økonomiske presset under korona-utbruddet. I tillegg kommer det stadig nye tiltak for å hjelpe næringslivet i denne ekstraordinære situasjonen. Vi gir deg en oversikt.

Koronaviruset har ført til permitteringer og en usikkert økonomisk situasjon for mange bedrifter og selvstendig næringsdrivende.

Regjeringens nye korona-krisefond skal lette den økonomiske byrden flere bedrifter får i kjølvannet av pandemien. I tillegg kommer det stadig nye tiltak som vil hjelpe deg som bedriftseier i denne usikre perioden. 

Dette er korona-krisefondet: 

Statlig lånegaranti for nye banklån

Som eier av en liten eller mellomstor bedrift har du nå mulighet til å ta et banklån med statlig lånegaranti. Dette skal kompensere for driftstap som følge av korona-utbruddet.

Regjeringen har startet utformingen av ordningen sammen med banknæringen, og derfor var det allerede mandag morgen lettere å få økonomisk hjelp fra banksektoren som næringslivskunde.

Statens obligasjonsfond blir gjenopprettet

Statens obligasjonsfond ble sist brukt under finanskrisen. Nå har det blitt gjenopprettet for å gjøre investeringer som vil bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet. Dette vil spesielt gagne de større bedriftene.

 

I tillegg til låne- og garantiordningen har det blitt innført andre korona-tiltak som vil lette det økonomiske presset for mange i denne perioden:

Lavere arbeidsgiveravgift og utsatt innbetalingsfrist

Den 19. mars ble Stortingspartiene enige om å redusere arbeidsgiveravgiften med 4 % for mars og april måned. Skatteetaten står for reduseringen, og du skal derfor rapportere etter vanlige satser i a-meldingen.

Tidligere i uken ble det vedtatt at fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgiften blir utsatt på ubestemt tid. Det vil si at du ikke trenger å betale arbeidsgiveravgiften for 2. termin innen 15. mai, men kan beholde pengene i firmaet til regjeringen har satt ny betalingsfrist.

Skatteetaten har satt midlertidig stopp i tvangsmulkt

Hvis du ikke får levert a-meldingen innen fristen den 5. i hver måned, vil du normalt motta tvangsmulkt fra Skatteetaten. Varsling og innkreving av tvangsmulkt er nå satt på vent for a-meldingen som hadde leveringsfrist 5. mars.

Det betyr ikke at du ikke skal sende a-meldingen og sørge for at den inneholder de korrekte opplysningene, men at du foreløpig ikke trenger å betale tvangsmulkt for feil eller for sen rapportering.

Kortere lønnsplikt i forbindelse med permitteringer

Mange medarbeidere i den offentlige og private sektoren har i disse dager hjemmekontor for å hindre spredningen av koronaviruset. Men dette er ikke mulig i alle bransjer. For å hjelpe de bedriftene som har vært nødt til å permittere medarbeidere, har regjeringen nå foreslått en endring i permitteringsregelverket. Denne regelendringen vil mest sannsynlig tre i kraft den 19. mars.

Regelendringen fører til at perioden hvor arbeidsgiver skal betale lønn blir redusert fra 15 til 2 dager. Etter disse to dagene kan medarbeideren søke om å motta dagpenger fra NAV. Ventetiden for dagpengeutbetalingen blir også opphevet, slik at medarbeideren ikke går uten inntekt i permitteringsperioden.

Det har tidligere vært et krav at medarbeiderens arbeidstid skal være redusert til minimum 50 prosent under en permittering for at de skal kunne søke om dagpenger. Dette blir nå endret til minimum 40 prosent.

Regelendringen vil omfatte både nye og allerede iverksatte permitteringer, og gjelder i første omgang fram til 31. oktober 2020.

Tags:

Krisetiltak Korona

Relaterte innlegg