19 mar 2020

Helga Falkum Enerhaug

Online Editor and Customer Supporter

COVID-19: Sånn håndterer du permittering i Norlønn

Koronaviruset har på kort tid ført til store endringer i det norske samfunnet og arbeidsmarkedet. Og mens mange har hjemmekontor, er det flere som har vært nødt til å permittere medarbeiderne sine. Vi viser deg hvordan du registrerer permitteringer i Norlønn.

Skoler og barnehager er lukket, kulturarrangementer blir avlyst og arbeidsgivere blir oppfordret til å sende ansatte hjem.

Men hjemmekontor er ikke en mulighet hvis du for eksempel driver en kafe eller en trafikkskole. Derfor er permittering kanskje den eneste løsningen mens vi blir bedt om å holde oss hjemme.

Endring av permitteringsregelverket er ett av korona-tiltakene som blir satt i verk for å minske den økonomiske byrden viruset legger på næringslivet. Fra og med den 19. mars er lønnsplikten for arbeidsgivere 2 dager, og ikke 15 som tidligere. I tillegg er regelen om tre dagers ventetid før medarbeiderne mottar dagpenger fjernet og de vil få full lønn de første 20 dagene av permitteringen. Regelendringen gagner altså både deg og medarbeiderne dine i denne spesielle situasjonen.

Hvordan håndterer du permitteringene i Norlønn, og hvordan blir regnestykket etter regelendringen?

Slik registrerer du permittering i Norlønn

Permitteringen skal registreres som fravær i lønnssystemet. Dette er viktig for at du skal kunne rapportere korrekt i a-meldingen.

Når du skal registrere medarbeiderens permittering i Norlønn, går du til Lønnsberegning og menypunktet ‘Fravær’. Her velger du fraværskode ‘Permittering’ ved å trykke på ‘Velg’-knappen til høyre. Deretter kan du legge inn fra- og til-dato og hvor stor prosentdel av arbeidstiden medarbeideren er permittert.

I feltet under ‘Beløp trukket’ skal du legge inn lønnstrekket i forbindelse med permitteringen. Etter endringen i permitteringsregelverket, skal du som arbeidsgiver betale to dagers lønn fra starten av permitteringen. Resten av lønnen under permitteringsperioden skal legges inn i dette feltet. Siden regelendringen omfatter både kommende og allerede iverksatte permitteringer, er beregningen uavhengig av når medarbeideren ble permittert.

Vi kan vise hvordan du regner ut lønnstrekket ved hjelp av to eksempel:

Medarbeider med fastlønn:

Medarbeideren din blir permittert den 12. mars og ut måneden. Som arbeidsgiver har du etter de nye reglene plikt til å betale lønn de to første dagene av permitteringen. Det vil si at medarbeideren, som har en fastlønn på 30000 kr, skal ha trukket lønn for 12 arbeidsdager i perioden fra 16.-31. mars.

Først må du regne ut hvor mye medarbeideren skal ha per arbeidsdag i mars måned. I dette tilfellet er det 30000 kr delt på 22 arbeidsdager, som blir 1364 kr. Dette ganger du med 12 dager, og får beløpet 16364 kr. Dette skriver du inn i feltet ‘Beløp trukket’.

Medarbeider med timelønn:

Medarbeideren din blir permittert den 23. mars og ut måneden. I denne perioden skulle medarbeideren ha arbeidet 47 timer til en sats på 160 kr i timen. 12 av disse timene ligger den 23. og 24. mars, og siden dette er de to første dagene av permitteringen, er du pliktig til å utbetale denne lønnen. Lønnen for de resterende 35 timene, på 5600 kr, skal du skrive inn i feltet ‘Beløp trukket’.

Når du har lagt inn lønnstrekket og trykket ‘Lagre’, er permitteringen registrert i systemet. Du kan se hvordan permitteringen og lønnstrekket kommer til å se ut på lønnsslippen ved å gå til Lønnsberegning og trykke ‘Test lønnsslipp’.

 

 

Photo by Eric Rothermel on Unsplash

Tags:

Permittering Korona Krisetiltak

Relaterte innlegg