09 jan 2020

Helga Falkum Enerhaug

Online Editor and Customer Supporter

Statens satser for 2020

De nye skatte- og avgiftssatsene for 2020 er på vei, og det betyr at du kanskje må oppdatere noen felter i Norlønn.

Vi har gått inn i et nytt år, og med det kommer også nye satser fra Skatteetaten. Derfor er det lurt å holde et øye med hva som har endret seg, slik at lønnsberegningen blir riktig i Norlønn. Dette er for eksempel tilfellet hvis noen i firmaet ditt bruker firmabilen til privat bruk, eller hvis medarbeiderne dine reiser i forbindelse med arbeidet og skal ha dekket kost og losji.

Fri bil

Hvis du eller medarbeiderne dine disponerer firmabilen til privat bruk, blir dette regnet som en skattepliktig naturalytelse. Den fordelen dette gir blir som regel regnet ut basert på bilens listepris. Statens satser for fri bil har endret seg en del de siste årene, og i 2020 er fordelen fastsatt til 30 prosent av bilens listepris opp til 314 400 kr, og 20 prosent av det beløpet som overstiger listeprisen.

Firmabilen kan være en eldre bil, en el-bil eller den kan bli brukt til yrkeskjøring over en fastsatt lengde, og da er satsene litt annerledes. Du finner alle informasjonene om de forskjellige bilsatsene på Skatteetatens sider.

Den skattefrie kilometergodtgjørelsen er fortsatt kr 3,50 pr. km, og er altså uendret fra 2019.

Kost og losji på arbeidsreiser

Dersom du har medarbeidere som skal dekkes for kost og losji under arbeidsreiser med overnatting, skal du også holde et øye med de nye satsene for 2020.

Her er det nemlig endringer, og disse følger forholdene på overnattingsstedet. Er det et pensjonat eller en brakke? Er det kokemuligheter der? Eller overnatter medarbeideren på hotell?

Satsene for helt eller delvis fri kost og losji er skattepliktige, og disse skattesatsene er også justert fra 2019 til 2020. Du kan se de nye satsene på Skatteetatens sider.

Oppdater feltene i Norlønn

De fleste feltene for satser og avgifter blir ikke oppdatert automatisk i Norlønn, og derfor er det viktig at du holder deg oppdatert på endringene på Skatteetatens sider. Her kan du finne en oversikt over de satsene som er relevante for deg, slik at lønnsberegningen i Norlønn blir riktig.

Vi holder deg også løpende oppdatert på denne siden hvis det kommer tilføyelser til statens satser for 2020.

Tags:

Skatte- og avgiftssatser