24 feb 2020

Helga Falkum Enerhaug

Online Editor and Customer Supporter

Vi holder koken på grønn energi

Danske Lønsystemer, som lanserte Norlønn i 2012, tar ansvaret vi har overfor klimaet på alvor. 1. mars tar vi neste skritt i den bæredyktige utviklingen vår og lar serverne kjøre på grønn strøm.

Behovet for å tenke og leve bæredyktig blir større og større. Som bedrift er det viktig å være bevisst om hva og hvordan man kan gjøre sin del for å redusere belastningen av klimaet.

Derfor har vi bestemt at strømforsyningen til datasenteret vårt skal kjøre på 100 % grønn, fornybar energi fra 1. mars i år. Vi har inngått en avtale med strømleverandøren vår, som sikrer oss at strømmen som holder liv i serverne våre kommer fra sertifiserte europeiske vindmølleparker.

En klimavennlig fortid

Dette er faktisk ikke første skritt i retning mot en mer bærekraftig drift av IT-systemene våre. Allerede tidlig på 1990-tallet tenkte grunnleggerne av Danske Lønsystemer på miljøet, og derfor var blant annet oppsamling av regnvann og jordvarmeanlegg med i arkitektenes planer da de tegnet de tidligere kontorlokalene våre. I dag ligger en del av datadriften og kontorene våre i leide lokaler. De sikrer også en mer klimavennlig hverdag med grønn strøm og energisparende belysning. 

I tillegg er vi en del av Carbon20-samarbeidet mellom det private og offentlige i kommunen vår. Her får vi ny viten om hvordan man kan spare energi og tenke bæredyktig. Dette samarbeidet har allerede hatt stor effekt, og fra 2010 til 2013 reduserte vi CO2-utslippene våre med nesten 40 %.

Men vi slår oss ikke til ro med dette. Vi ser hele tiden etter nye tiltak som kan gjøre driften vår mer miljøvennlig. Derfor kan du også ha god samvittighet når du kjører lønn i Norlønn.

 

Photo by Daniel Lee on Unsplash

Tags:

Fornybar energi Bæredyktig drift