Retningslinjer for personvern

Logginformasjon

Vi lagrer IP-adressen din for å vise deg den og tidspunktet for forrige innlogging.

Personopplysningsloven

Norlønn er naturligvis omfattet av Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Som databehandler inngår vi en skriftlig avtale med den dataansvarlige (deg som kunde) og behandler utelukkende den dataansvarliges data i henhold til dennes instruks.

I tillegg har vi truffet nødvendige tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetsforanstaltninger som beskyttelse mot at informasjon tilintetgjøres – utilsiktet eller med overlegg / ulovlig – går tapt eller forringes, blir tilgjengelig for uvedkommende, misbrukes eller på andre måter behandles i strid med personopplysningsloven.

Bruk av personopplysninger

Norlønn bruker bare personopplysninger for det formålet å betale ut lønn. Personopplysninger blir gitt videre til myndigheter, pensjonsselskaper osv. i den grad kundens oppsett og instruks tilsier det.

Norlønn vil ikke videreformidle, videreselge eller på andre måter overføre personopplysninger til tredjeparter, unntatt slik det er beskrevet ovenfor.